DSC 585 kezelési leírás

DSC 585 kezelési leírás

DSC 585

DSC riasztó_hiba

Figyelmeztetés !

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár szavatosság vállalásával kapcsolatosak, ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet !

Kezelői

Kézikönyv

2.1-es verzióhoz
PC585
®

Classic

 

Az Ön biztonsági rendszeréről

Az Ön DSC biztonsági rendszerét a lehető legnagyobb rugalmasság és kényelem biztosítására tervezték. Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, a telepítő tájékoztassa Önt a működtetéséről, a megvalósított sajátosságokról. Minden felhasználó ismerje meg a szükséges tudnivalókat.

Töltse ki a rendszer információs lapját és tartsa a kézikönyvet biztonságos helyen, az esetleg később szükséges információk miatt.

 

Tűz érzékelés

Az Ön rendszere alkalmas a tűz keletkezését jelző füstérzékelők működtetésére, tűz esetén megkülönböztetett jelzés generálására. A tűzjelző hálózathoz megfelelő számú, jól elhelyezett füstérzékelőre van szükség. Irányadó elvek: N.F.P.A. 72 (N.F.P.A. Batterymarch Park, Quincey MA 02269)

MEGJEGYZÉS: Természetesen csak akkor fog működni az automatikus tűzjelzés, ha a telepítő erre alkalmasan alakította ki a rendszert!

 

Ellenőrzés

Fontos, hogy ellenőrizze a helyes működést hetente a kézikönyv tesztelési útmutatója alapján. Hibás működés észlelése esetén jelezze a telepítő cégnek.

 

Távfelügyelet

Az Ön rendszere alkalmas a riasztások, üzemzavarok, vészjelzések továbbítására felügyeleti központokhoz telefonvonalon keresztül. Véletlenül keletkezett riasztáskor azonnal hívja a monitoring állomást, hogy megelőzze a szükségtelen intézkedéseket.

MEGJEGYZÉS: Természetesen csak akkor küld jelzéséket a felügyelő állomás felé, ha a telepítő így programozta be.

 

Általános rendszer működés

 

Az Ön biztonsági rendszere alapvetően a DSC vezérlő központot, egy vagy több billentyűzetet és különféle érzékelőket tartalmaz. A DSC vezérlőközpontot általában alagsorban, gépházban, garázsban, gardróbban célszerű felszerelni. A központ fémdoboza tartalmazza az elektronikai áramköröket, biztosítékokat, akkumulátorokat. Normál körülmények között senkinek sem indokolt a hozzáférés, kivéve a telepítőt, illetve a szervizes szakembert.

A összes billentyűzet beépített hangszóróval, és parancsbillentyűkkel rendelkezik. A LED billentyűzet zóna- és rendszerállapot jelzőfénnyel rendelkezik. Az LCD billentyűzet alfanumerikus folyadékkristályos kijelzővel rendelkezik.

A billentyűzet parancsok bevitelére és a pillanatnyi állapot kijelzésére alkalmas. Többnyire ki-vagy bejárati ajtók közeli előterében, védett térbe telepítendők.

A biztonsági rendszer megkülönböztethető, egyedi védett területekkel, ún. zónákkal rendelkezik. Minden zónához egy vagy több érzékelő kapcsolódik. (mozgás, üvegtörés, nyitás, rezgés stb.) Az aktivált érzékelők zóna fénye a LED billentyűzeten megjelenik, az LCD billentyűzeten kiíródik.

DSC 585

FONTOS MEGJEGYZÉS

A biztonsági rendszer nem hárítja el a veszélyt, csak riasztja önt, illetve a távfelügyeleti állomást (amennyiben igénybe veszik) vészhelyzetben. A biztonsági rendszerek általában nagyon megbízhatóak, de nem helyettesítik a körültekintő biztonsági szokásokat, vagy az élet és vagyonbiztosítást. Kizárólag biztonsági szakemberrel telepíttesse, ellenőriztesse rendszerét.

 

DSC 585

Rendszer információk

A következő részt töltse ki figyelmesen, és tegye el biztonságos helyre.

Hozzáférési Kódok

Az Ön Mester kódja:__________________________________________

 

Hozzáférési kódok:

01_______________            09_______________           17_______________           25_______________

02_______________            10_______________           18_______________           26_______________

03_______________            11_______________           19_______________           27_______________

04_______________            12_______________           20_______________           28_______________

05_______________            13_______________           21_______________           29_______________

06_______________            14_______________           22_______________           30_______________

07_______________            15_______________           23_______________           31_______________

08_______________            16_______________           24_______________           32_______________

Zóna Információk

Zóna                                   Védett terület                                                     Zóna típus

 

1                    _______________________                         ________________________

 

2                    _______________________                         ________________________

 

3                    _______________________                         ________________________

 

4                    _______________________                         ________________________

 

5                    _______________________                         ________________________

 

6                    _______________________                         ________________________

 

7                    _______________________                         ________________________

 

8                    _______________________                         ________________________

 

Billentyűzeti zóna [F] Tűz               ___________________________________

Billentyűzeti zóna [A] Segély        ___________________________________

Billentyűzeti zóna [P] Pánik            ___________________________________

Kilépési késleltetés ideje ______ másodperc.

Belépési késleltetés ideje ______ másodperc.

A szerviz

Felügyeleti állomás:

Száma: ____________________________             Telefon: _______________________

 

Telepítői Információ:

Cég:                    ____________________________             Telefon: _______________________

 

Hozzáférési Kódok

A Hozzáférési Kódokkal a rendszer élesíthető és hatástalanítható. 33 hozzáférési kód áll rendelkezésre: 32 felhasználói kód és 1 mester kód.

A Mesterkód élesítésre, kikapcsolásra, további felhasználók kódjainak, illetve egyéb jellemzők programozására használható. A mester kódot a telepítő segítségével állíthatja be. Amennyiben a programban engedélyezett, úgy Ön bármikor megváltoztathatja azt. ( lásd. Biztonsági kódok programozása. )

MEGJEGYZÉS: A hozzáférési kód lehet négy vagy hat digites, amelyet a telepítő tud beállítani. További információért forduljon a telepítőhöz.

DSC 585

A rendszer élesítése

Élesítés LED billentyűzetről:

Ha a Kész (Ready) jelzőfény világít, a rendszer kész az élesítésre. Ha a Kész (Ready) jelzőfény nem világít, ellenőrizze, hogy az ajtók és az ablakok be vannak-e zárva és a mozgásérzékelők előtt nem történik mozgás. A rendszert nem lehet élesíteni addig, amíg az összes zóna nem zárt és a Kész (Ready) jelzőfény nem világít.

Üsse be a hozzáférési kódját. Az utolsó digit bevitele után a billentyűzet hangjelzője jelzést ad. Ha a bevitt hozzáférési kód nem megfelelő, akkor a hangjelző folyamatosan jelez egy másodpercig. Ilyen esetben nyomja meg a [#] gombot, majd vigye be a helyes hozzáférési kódot. Ha sikerül megfelelő kódot bevinni, a billentyűzet hangjelzője rövid hangjelzéseket fog adni és az Éles (Armed) jelzőfény kigyullad. Távozzon a telepítő által meghatározott ki/bejárati ajtón.

A billentyűzet hangjelzője a kilépési idő alatt hangjelzést ad, jelezve, hogy a rendszer élesedni fog. A kilépési késleltetés lejárta után az összes jelzőfény kialszik az Éles (Armed) kivételével. A kilépési időt a telepítő megváltoztathatja.

Élesítés LCD billentyűzetről

Secure System

Before Arming   <>

Ha a kijelzőn ez jelenik meg („Tegye biztonságossá a rendszert élesítés előtt”), ellenőrizze, hogy az összes zóna biztonságos-e, az ajtók/ablakok bezárásával, a mozgásérzékelők előtti mozgások megszüntetésével. Ha valamelyik zóna nem törlődik, ki lehet iktatni, ekkor a rendszer részlegesen élesíthető. Megjegyzés: A kiiktatott zónák csökkentik az Ön védelmét. Ha a zónát nem lehet törölni, hívja a szervizszolgálatot.

 

Enter Code to

Arm System      <>

Ha a kijelzőn ez jelenik meg („Adjon meg kódot a rendszer élesítéséhez”), ellenőrizze a rendszer hibákat és, hogy nincs-e kiiktatott zóna. A rendszer ekkor élesíthető a rendszer hiba vagy kiiktatás ellenére, bár a védelem csökken. Ellenőrizze, hogy szándékos volt-e a kiiktatás, és azonosítsa a hiba okát. Ha rendszerhiba fordul elő nézze meg a „Hiba állapotok kijelzése” pontot.

Enter Code to

Arm System

Ha a kijelzőn ez jelenik meg („Adjon meg kódot a rendszer élesítéséhez”), akkor nincs hiba és nincs kiiktatott zóna, a rendszer teljes egészében élesíthető. A rendszer élesítéséhez adjunk meg az egyik 4 jegyű biztonsági kódot. A billentyűzet hangjelzője minden számjegy beütésekor megszólal. Ha a biztonsági kódot hibásan visszük be, a billentyűzet hangjelzője 2 másodperces folyamatos hangot ad, a kijelzőn nem történik változás.

Exit Delay in

Progress

Helyes kód bevitele esetén, a kijelzőn ez jelenik meg („Kilépési késleltetés folyamatban”). Ekkor a kijelölt útvonalon hagyja el a területet.

Az elhagyási idő letelte után a rendszer élesített állapotba kerül, és a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Enter Code to

Disarm System

Ha a biztonsági kód bevitelekor egy vagy több zóna kiiktatott, az alábbi üzenet jelenik meg az első számjegy bevitelekor.

* WARNING *

Bypass Active

Ez az üzenet figyelmeztet a zónakiiktatásra.

Alternatív élesítési lehetőségek

 

Távozó élesítés

Ha a rendszert Távozó (Away) módban élesítik, az összes követő és héjvédelmi zóna aktiválódik. Ha ekkor a követő vagy héjvédelmi zónát megsértik, a riasztási folyamat elindul. A rendszer Away módban történő élesítéséhez üsse be kódját, majd hagyja el a helységet a megfelelő ajtón. A kilépési idő letelte után a rendszer élesített állapotú.

Hangos kilépési hibajelzés (Audible Exit Fault)

A téves riasztások számának csökkentése érdekében ez a funkció hatásos lehet. Ha nem tudja elhagyni a helyiséget a megfelelő idő alatt, vagy ha rosszul csukta be az ajtót/ablakot, akkor a rendszer két módon jelzi ezt: a billentyűzet egy hosszút sípol, valamint a sziréna megszólal. Ebben az esetben Önnek vissza kell mennie, hatástalanítani kell a rendszert, és újra kezdeni az élesítési folyamatot.

Helyben tartózkodó (Stay) élesítés

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy csak a héjvédelmi zónák aktiválódjanak, úgy hogy Ön ott maradhat a védett térben (a követő zónák inaktívak). A rendszer Stay módban élesedik, ha a hozzáférési kód beírása után a ki/bejárati ajtó zárva marad (nem hagyják el a helyiséget). Stay módban a követő zónák automatikusan kiiktatódnak.

A belső zónákat lehet újraaktiválni a [*][1] paranccsal bármelyik billentyűzetről.

Élesítés belépési késleltetés nélkül

Ha belépési késleltetés nélkül akarja élesíteni a rendszert, vigye be a [*][9] parancs után a hozzáférési kódját. Az Éles (Armed) fény villog, figyelmeztetve, hogy az éles rendszernek nincs belépési késleltetése. A belépési késleltetéssel programozott zónák azonnal riasztást váltanak ki.

Gyors élesítés

Ha a gyors élesítés engedélyezett, a rendszert a [*][0] paranccsal lehet élesíteni és nem szükséges a hozzáférési kód beírása. A [*][0] paranccsal a rendszer nem hatástalanítható, érvényes hozzáférési kód is szükséges! A telepítő tájékoztatja Önt ezen funkció működéséről.

Automatikus élesítés

A rendszert lehet automatikus élesítésre programozni. Ehhez meg kell adnia az automatikus élesítés időpontját a [*][6] mester kód parancsok beírásával. Ezt követően nyomja meg a [3]-as billentyűt. Vigye be az időt 24 órás formában (00.00-23.59).

Engedélyezni vagy hatástalanítani ezt a funkciót, a [*][6] Mester kód [2] paranccsal lehet. Három rövid sípjel esetén engedélyezett, egy hosszú sípjel esetén tiltott a funkció.

MEGJEGYZÉS: Az automatikus élesítéshez megfelelően beállított rendszer idő és dátum szükséges! (Ld. Rendszer idő és dátum beállítása).

Gyors kilépés

Gyors kilépés engedélyezése esetén, élesített rendszerben a [*][0] parancs kiadásával az ön számára 2 perc áll rendelkezésre a távozáshoz. Ez alatt az idő alatt, a ki/bejárati ajtót egyszer szabad kinyitni és bezárni. Az ajtónak záródni kell a két perc lejárta előtt. Ha az ajtót újra kinyitják, vagy ha az ajtót nem zárják be a 2 perc alatt, vagy egy másik zónát szakítanak meg, a belépési késleltetés elindul. A telepítő tájékoztatja önt ezen jellemző engedélyezéséről.

 

A rendszer hatástalanítása

Hatástalanítás LED billentyűzetről:

Lépjen be a telepítő által bejárati ajtóként megjelölt ajtón (ajtókon). Egyéb, más útvonalon történő belépés azonnali riasztás eredményez. A meghatározott útvonalon történő belépéskor a billentyűzet hallható, folyamatos hangjelzéssel figyelmezeti Önt. Menjen a billentyűzethez, és üsse be a hozzáférési kódot. Ha rosszul ütötte be a kódot, vigye be újra helyesen. Helyes kód bevitelét követően az Éles (Armed) fény kialszik és megszűnik a hangjelzés. Helyes kód bevitele a belépési késleltetés alatt szükséges. Ha ez nem történik meg, a rendszer megkezdi a riasztást. A belépési késleltetés idejét a telepítő tudja megváltoztatni. Ha riasztás történt az élesített rendszerben, a Memória (Memory) (vagy PC1555RKZ billentyűzetnél a Rendszer (System)) fény és a zóna fény 30 másodperces villogása jelzi azt, hogy melyik zónában történt a riasztás. A 30 másodperc lejárta után a panel alaphelyzetbe áll vissza (a Ready – Kész világít). A [#] gomb megnyomásával a 30 másodperc alatt a riasztási memória kijelzése törölhető. A riasztások a [*][3] paranccsal tekinthetők meg.

Üzemzavar érzékelése esetén a panel hatástalanított állapotában, az Üzemzavar (Trouble) fény (vagy PC1555RKZ billentyűzet esetén Rendszer (System) fény) világít (ld. Üzemzavar megtekintése). Riasztási Memória kijelzés állapotban az üzemzavar nem kerül kijelzésre.

Hatástalanítás LCD Billentyűzetről:

Entry Active

Enter your Code

Lépjen be a telepítő által bejárati ajtóként megjelölt ajtón (ajtókon). Egyéb, más útvonalon történő belépés azonnali riasztás eredményez. A meghatározott útvonalon történő belépéskor a billentyűzet hallható, folyamatos hangjelzéssel figyelmezeti Önt. Üsse be a biztonsági kódját. Tévesztés esetén nyomja meg a [#]-jelű billentyűt és írja be ismét a kódot. A kód megadása a belépési idő letelte előtt szükséges, ellenkező esetben a rendszer riasztani fog. A belépési időt a telepítő változtathatja. Ha nem volt riasztás és nincs üzemzavar, a figyelmeztető hang elhallgat és a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn:

System Disarmed

No Alarm Memory

Ez után 5 másodperc múlva megjelenik ez az üzenet mutatva, hogy a rendszer hatástalanított.

Enter Code to

Arm System

View Memory

”Zone of Alarm” <>

Hatástalanításkor, ha RIASZTÁS történt az előző élesítési ciklusban, a következő üzenet olvasható.

Secure System

Before Arming   <>

A riasztás megtekintését követően, ha valamelyik zóna még mindig riasztásban van, a kijelzőn ez az üzenet olvasható, mutatva a nyitott zónát.

Enter Code

Arm System      <>

Hatástalanításkor és ha Üzemzavar történt az előző élesítési ciklusban, a következő üzenet olvasható. (ld. Üzemzavar megtekintése).

Megjegyzés: A memória törlődik minden egyes élesítés alkalmával.

 

Ha a riasztó szól

 

Tűz Riasztás

Amennyiben az Ön rendszere tartalmaz füstérzékelőket, úgy pulzáló szirénahang esetén azonnal kövesse a vész kiürítési terv utasításait.

 

Behatolás riasztás

Az illetéktelen behatolást folyamatos szirénahang kíséri. A riasztás elnémítható a biztonsági kód beírásával. A sziréna elcsendesítésével viszont nem állítjuk le a Felügyeleti Állomásra küldött jelzést, kivéve ha a telepítő késleltetési idővel látta el a jelzés indulását. Véletlen riasztás esetén haladéktalanul értesítsük a Felügyeleti Állomást és a helyszínen tartózkodó illetékes személyeket. A riasztás forrásának meghatározásához a Riasztás Megtekintése funkciót használhatja. A riasztás okának megtekintése után a rendszer újraélesíthető.

Megjegyzés: A tűzriasztás felülírja a Behatolás riasztást.

Funkció billentyűk

A PC 1555RKZ*, a PC5508Z és az LCD5500Z billentyűzet 5 funkciógombbal rendelkezik, – Stay, Away, Chime, Reset és Exit feliratú – amelyek egyszerűsítik és meggyorsítják a rendszer kezelését. A gombok működését a telepítő állíthatja be, a gombok működtetéséhez nyomja le azokat két másodpercig.

*A PC1555RKZ billentyűzet használata esetén a funkciógombokat az 1 – 5 gombok helyettesítik. További információt a telepítő ad.

Biztonsági kódok programozása

 

Kódok programozása LED billentyűzetről:

Mester Kód

A Mester kód programozásához vigye be a [*][5][aktuális Mester kód][40][új mesterkód] parancsot. A Mester kód 4 digites, hacsak a telepítő másként nem programozta. A kód számjegyek 0-tól 9-ig lehetségesek.

Az új Mester kódot írja fel a Rendszer információs lapra. A gyári [1234] kódot mindenképpen változtassa meg.

Kód hozzáadása

32 hozzáférési kód programozható

Új kód programozása

Írja be a [*][5][Mester kód][01…32 kód száma][Új hozzáférési kód]. A kód száma két számjegyű: 01…32 lehet. A kód 4 digites, ha a telepítő másként nem állította be. A kód számjegyei 0-tól 9-ig lehetségesek. A [#] gombbal lehet visszatérni a kész állapothoz. A már létező kódokat felül lehet írni.

Az új hozzáférési kódokat írja fel a Rendszer Információs füzetbe.

Kódok törlése

Vigye be a [*][5][Mester kód][01…32 kód száma][*]. A [#] leütésével visszatér az alap állapotba. A Mester kód nem törölhető!

 

Kódok programozása LCD billentyűzetről:

Mester Kód

Press (*) for    <>

Access Codes

A panel kikapcsolt állapotában írja be a [*] gombot majd válassza nyíl gombok segítségével a következő üzenetet:                                                                                           Nyomja le az [5] vagy a [*] gombot.

Enter Master

Access Code

A kijelzőn olvasható:                                                      Vigye be a Mester kódot.

(*) to Edit        <>

User Code     40P

A kijelzőn olvasható:                                                      A „40P” mutatja a Mester kód sorszámát. Üsse be a [*] gombot a Mesterkód programozásához.

Enter New Code

1234              <>

A kijelzőn olvasható:                                                      Vigye be az új Mester kódot. A kód 4 számjegyű. A számjegy 0 – 9 értékű lehet. Az új kód elfogadását három csipogó hang jelzi.

(*) to Edit        <>

User Code     40P

A kijelzőn olvasható:                                                      Nyomja meg a [#] gombot a kód programozási funkcióból való kilépéshez.

Az új Mester kódot írja fel a Rendszer információs lapra. A gyári [1234] kódot mindenképpen változtassa meg.

 

Kódok hozzáadása

A felhasználói kód törléséhez, hozzáadásához vagy megváltoztatásához lépjen be a [*] gomb lenyomásával a funkciók programozásába.

Press(*) for     <>

Access Codes

Használja a nyilakat:                                                       Nyomja le az [*] gombot.

Enter Master

Access Code

A kijelzőn olvasható:                                                      Vigye be a Mester Kódot.

[*] to Edit         <>

User Code     01P

A kijelzőn olvasható:                                                      Használja a nyíl gombokat a törölni, megváltoztatni vagy hozzáadni kívánt felhasználói kód kiválasztásához. Nyomja meg a [*] gombot.

[*] to Edit        <>

User Code    01P

Enter New Code

1234               <>

A kijelzőn olvasható:                                                      Vigye be az új vagy a megváltoztatott kódot. A hozzáférési kód 4 digites, ha a telepítő másként nem állította be. A hozzáférési kód törléséhez üsse be a [*] billentyűt. Egy négy számjegyű kód, vagy a [*] bevitelével a billentyűzet hangjelzője három rövid sípjelet ad.

A kijelzőn olvasható:                                                      A „P” jelenti, hogy a kód programozva van. Törölt kód esetén a „P” nem jelenik meg. A programozási funkcióból a [#] billentyűvel lehet kilépni. A Mester kód nem törölhető.

Az új kódokat írja fel a Rendszer Információs lapra!

PC1555RKZ LED Billentyűzet

 

System (Rendszer) jelzőfény

Ha a System (Rendszer) jelzőfény világít az a következőket jelentheti:

A Rendszer foglalt

Rendszer hiba (ld. Hiba állapotok áttekintése)

Riasztás Memória (ld. A rendszer hatástalanítása)

Zóna kiiktatás (ld. Zóna kiiktatás)

Programozás A System (Rendszer) jelzőfény villog, a hozzáférési kódok programozása, vagy egyéb programozási funkció közben. Valamelyik billentyűzetről történő programozás alatt a többi billentyűzet System (Rendszer) jelzőfénye világít jelezve, hogy a rendszer foglalt.

 

Megjegyzés: A PC1555RKZ billentyűzeten a System (Rendszer) fény jelzi a Hiba, a Memória, a Programozás és a Zóna Kiiktatás állapotot. Másfajta billentyűzeten ez nem így van, ld. tovább.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC5508Z LED Billentyűzet

Memory (Memória) jelzőfény

Hatástanítás után, ha riasztás történt a rendszerben ez a jelzőfény világítani fog (ld. A rendszer hatástalanítása ).

Bypass (Kiiktatás) jelzőfény

Egy vagy több zóna kiiktatásánál ez a jelzőfény világít (Ld. Zóna kiiktatás).

Fire (Tűz) jelzőfény

Tűz riasztás előfordulása esetén, ez a jelzőfény világít. (Ld. Tűz riasztás)

Program jelzőfény

A Program jelzőfény villog a hozzáférési kódok programozása vagy egyéb programozási funkció közben.

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD5500Z Billentyűzet

A folyadékkristályos kijelző (LCD) a rendszerinformációt két sorban jeleníti meg, soronként 16 karaktert használva.

Ha megjelenik a „<>”, további információkhoz lehet jutni a [<>] nyíl gombok használatával. A [<] gombot használva az előző funkció vagy az előző rész hívható elő. A [>] gombot használva a következő funkció vagy a következő rész hívható elő. A numerikus billentyűkkel a rendszer élesíteni, hatástalanítani, zónákat kiiktatni, a rendszer hibákat és a riasztási memóriát lehet megtekinteni.

A kilépés, az alapállapothoz való visszatérés a [#] gombbal történhet.

A kiválasztott funkcióba való belépés a [*] gombbal történik.

Vészgombok (az összes billentyűzeten)

 

PC5508(Z) / LCD5500(Z):

A F* gomb 2 másodperces nyomva tartásakor Tűz üzenet kerül átvitelre.

Az A* gomb 2 másodperces nyomva tartásakor Segélykérés üzenet kerül átvitelre.

A P* gomb 2 másodperces nyomva tartásakor Pánik üzenet kerül átvitelre.

* Megjegyzés (az összes billentyűzet): A Tűz, a Segélykérés és a Pánik gombok csak akkor működnek, ha azt a telepítő engedélyezi.

Jelzőfények (az összes billentyűzeten)

Ready (Kész) jelzőfény

Ha a Ready fény világít, akkor a rendszer kész az élesítésre. A rendszert nem lehet élesíteni csak akkor, ha a Ready fény világít. (ld. A rendszer élesítése).

Armed (Éles) jelzőfény

Ha az Armed fény világít, a rendszer élesítése sikeres volt.

Trouble jelzőfény

Ha a Trouble fény világít, ld. a Hiba állapotok megtekintése pontot.

Fontos! : Hetente tesztelje a biztonsági rendszerét!

Zóna kiiktatása

A zónakiiktatás akkor használatos, ha az élesített rendszer egy részét szeretné használni úgy, hogy riasztás ne történjen. A kiiktatott zónák nem okoznak riasztást. A zónákat nem lehet kiiktatni, ha a rendszer éles. A kiiktatott zónák automatikusan törlődnek, amikor a rendszert hatástalanítják.

Zóna kiiktatás LED billentyűzetről:

A funkció használatához legyen a rendszer kikapcsolt állapotban. Vigye be a [*][1][kiiktatandó zóna(k) száma]. A zóna szám két számjegyű 01 – 08 lehet. A kiiktatott zónák jelzőfénye ilyenkor világít. A kiiktatást megszüntetni a zóna számának újra bevitelével lehet. A programozásból a [#] billentyűvel lehet kilépni.

 

Zóna kiiktatás LCD billentyűzetről:

A funkció használatához legyen a rendszer kikapcsolt állapotban (Ready). A kijelzőn a következő olvasható:

Enter Code to

Arm System

Nyomja le a [*] billentyűt, ekkor belép a funkció menübe. A kijelzőn a következő olvasható:

Press (*) for     <>

Zone Bypass

Használja a (<>) nyíl gombokat a zóna kiiktatás menü kiválasztásához. Nyomja le az [*] billentyűt, hogy belépjen a kiiktatási módba. A kijelzőn olvasható:

Zone Search    <>

”Zone Name”

Használja a nyíl gombokat majd a [*] gombot a kiiktatni kívánt zónák kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik:

Zone Search    <>

”Zone Name” B

A „B” mutatja, hogy a választott zóna kiiktatott. A zóna kiiktatás törlése a zónaszám ismételt bevitelével lehetséges.

Zone Search    <>

”Zone Name” O

Ha a zóna nyitott a programpontba lépésnél, a kijelzőn a következő jelenik meg. Ha valamely zóna már kiiktatott vagy kiiktatásra kerül, akkor az „O” helyett a „B” jelenik meg.

A kiiktatási módból a [#] billentyű lenyomásával lehet kilépni.

Hibaállapotok áttekintése

 

A vezérlő panel számos lehetséges hibaállapotot felügyel folyamatosan. Ha bármelyik ezek közül megjelenik, a billentyűzet beépített csipogója tíz másodpercenként kétszer megszólal.

Megjegyzés: A hibás rendszer csökkenti a rendszer védelmi szintjét.

 

Hiba kijelzése LED billentyűzeten:

Üzemzavar esetén az Üzemzavar (Trouble) (PC1555RKZ kezelő esetén a Rendszer (System)) jelzőfény a hiba megszűnéséig világít. Ha nem tudja azonosítani a hibát, kérje a telepítő segítségét.

A hibaállapotok kijelzéséhez üsse be a [*][2] parancsot. Ekkor egy vagy több zóna fény kigyullad, amely a következőket jelenti:

Zóna fény           Üzemzavar típusa

1              Szerviz szükséges. Hívja a telepítő céget.

2              Hálózati tápellátási hiba. Ilyenkor a Trouble (System) fény jelez, de a hangjelző nem csipog.

3              Telefonvonal hiba

4              Sikertelen kommunikáció

5              Zóna zárlat. (Az [5]-ös gomb lenyomásával megtudhatja melyik zóna zárlatos)

6              Zóna szakadás. (A [6]-os gomb lenyomásával megtudhatja melyik zóna zárlatos)

7                     Vezeték nélküli zóna érzékelőjének telephibája. (A [7]-es gomb lenyomásával megtudhatja melyik zónáról van szó).

Billentyűzet hangjelzése: Billentyűzet kijelzője:

nyomja le a [7]                     1                                             Azon zónák amelynek alacsony a feszültségük

újra a [7]                2                                             Hordozható billentyűzetek telepfeszültsége

újra a [7]                3                                             Vezeték nélküli kulcs alacsony telepfeszültsége

8              A rendszer belső órájának a hibája. A hiba törlődik a pontos dátum és idő beállításával.

 

Hiba kijelzése LCD billentyűzeten:

Kikapcsolt állapotban tíz másodpercenként kétszer csipog a billentyűzet, amit bármelyik gomb megnyomásával elnémíthatunk. A hibák megjelenítéséhez, használja a nyíl gombokat.

System Trouble

(*2) to View      <>

Nyomja le a [*][2] gombot a hibák megjelenítéséhez.

View Trouble     <>

”Trouble Message”

Ez az üzenet fog megjelenni a kijelzőn.

Használja a nyíl gombokat a többi hiba megjelenítéséhez.

A hiba megjelenítési programpontból a (#) billentyűvel léphet ki.

A rendszeridő és dátum beállítása

 

A rendszeridő beállításához vigye be a [*][6][Mester kód]. Üsse le az [1]-es gombot. Ezután 10 számjegy bevitele szüksége:

 • Az idő bevitele 24 órás formában 4 számjegy (00.00 – 23.59).
 • A dátum bevitele 6 számjegy hónap – nap – év formában (HÓ NP ÉV).

A rendszer ellenőrzése

DSC 585

 

Riasztás teszt

A riasztás teszt 2 másodperces teszt; a billentyűzet hangjelzője és a sziréna megszólal.

LED billentyűzeten, [*][6][Mester kód][4] majd a [#] kilép.

LCD billentyűzeten, [*] belép a funkció listába. Használja a [<>] nyíl billentyűket a „User Function” kiválasztásához majd nyomja meg a [*] gombot. A következő üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Select Option   <>

System Test

Nyomja meg a [*] gombot a Riasztás Teszthez. A következő üzenet olvasható

System Test

In Progress

Nyomja meg a [#] gombot a kilépéshez.

Teljes rendszer teszt

Ajánlott hetente egy alkalommal meggyőződni a kifogástalan működésről. A tesztelést a következőképp végezze el:

1.   Értesítse a Felügyeleti Állomást a szándékáról.

2.   Kapcsolja ki a rendszert. A kikapcsolt állapotban az alábbi felirat olvasható:

3.   Végezzen el egy sziréna/akkumulátor tesztet a [*] [6] [Mester Kód] [4] paranccsal. A sziréna és a billentyűzet csipogója bekapcsol 2 mp-re. Kilépéshez használja a [#] gombot.

4.   Aktiválja sorban az érzékelőket (nyissa ki az ajtót, mozogjon a mozgásérzékelő terében stb.)

LED billentyűzeten a zóna fények az aktivált területeknek megfelelően a gyulladnak ki.

Az LCD kijelzőn a következő üzenetet olvashatja.

Secure System

Before Arming   <>

Nyomja le valamelyik nyíl gombot a riasztás megtekintéséhez.

Ez az üzenet jelenik meg a kijelzőn.

5.   Állítson vissza mindent normál állapotba, szüntesse meg a mozgást. A billentyűzet kijelzője visszaáll a hatástalanított állapotba.

6.   TŰZ zóna tesztelésére ne használjon nyílt lángot, égő anyagot. A tesztelés biztonságos módját a telepítővel egyeztesse.

7.   Hiba, vagy a várttól eltérő működés esetén hívja a szervizt.

8.   A teszt végét jelezze a Felügyeleti Állomásnak és érdeklődjön a kapott jelzésekről.

Ajtócsengő funkció

Az ajtócsengő funkció minden „figyelt” ajtó, ablak nyitása, zárása esetén a billentyűzeten csipogó hangot generál. A telepítő határozza meg, hogy mely zónák rendelkezzenek ezzel a jellemzővel. Az ajtó csengő funkció csak a rendszer kikapcsolt állapotában működik.

Amennyiben van a rendszerben ajtócsengő funkcióval ellátott zóna, az aktiválása a következő képen történhet:

DSC 585

LED billentyűzetről aktivált ajtócsengő funkció

Üsse be a [*][4] parancsot, ezzel aktiválja vagy tiltja ezt a funkciót. A billentyűzet hangjelzőjének háromszori rövid jelzése mutatja a funkció bekapcsolását, egyszeri sípjelzés pedig a funkció tiltását.

LED billentyűzetről aktivált ajtócsengő funkció

Üsse be [*] parancsot, ekkor belép a funkció listába. Válassza a nyíl gombok segítségével az alábbi üzenetet:

Press (*) for    <>

Door Chime

Nyomja meg a [*] vagy a [4]-es gombot a funkció be illetve kikapcsolásához.

A bekapcsolást három csipogó hang, a kikapcsolást hosszú sípolás jelzi. Kilépés a [#] gombbal.

Billentyűzet Opciók

 

Az összes billentyűzetnél

Billentyűzet hangjelző ellenőrzése

Az LCD billentyűzet 21 különböző hangszínnel képes szólni. LCD billentyűzeten, a [*][6][Mester kód], majd a [<>] nyíl gombokkal kell kiválasztani a „Keypad Buzzer Control” üzenetet. Nyomja meg a [*] gombot majd használja a [<>] a nyíl gombokat a megfelelő hangszín kiválasztásához. LED billentyűzetnél a [*] gomb nyomvatartásával lehet beállítani ugyanezt a jellemzőt.

Csak LCD billentyűzetnél

A következő három jellemző elérése a [*][6][Mester kód] bevitele után lehetséges. Használja a [<>] nyíl billentyűket az alábbi üzenetek kiválasztásához majd nyomja meg a [*] gombot.

 

Fényerő beállítása (Brightness Control)

Az LCD billentyűzeten 10 különböző háttérfényerő állítható be. Használja a [<>] nyíl gombokat a megfelelő háttérvilágítás kiválasztásához, majd a kilépéshez nyomja meg a [#] gombot.

Kontraszt beállítása (Contrast Control)

Az LCD billentyűzeten 10 különböző kontraszt állítható be. Használja a [<>] nyíl gombokat a megfelelő kontraszt kiválasztásához, majd a kilépéshez nyomja meg a [#] gombot.

 

Esemény tároló megtekintése (View Event Buffer)

Válassza a [<>] nyíl gombok segítségével a „View Event Buffer” menüt, és nyomja meg a [*] gombot. Ez által lehetővé válik az eseménytároló megtekintése a kijelzőn. Az esemény, annak száma, ideje, dátuma, valamint a zónaszám és hozzáférési kód kerül kijelzésre. Használja a [<>] nyíl gombokat a kívánt esemény megjelenítéséhez. Kilépni [#]-el tud.

Letöltés engedélyezése

A 6 órán keresztüli letöltő ablak engedélyezéséhez üsse be a [*][6][Mester kód][5] parancsot valamelyik billentyűzeten. Ez alatt az idő alatt a panel válaszol a beérkező letöltési hívásokra. További információkkal a telepítő szolgál.

Tűz riasztás működése

 

Riasztás

Tűz riasztás esetén, a sziréna felváltva ki / bekapcsol. A felügyeletre történő riasztás átvitel 30 másodpercet késik. Ha a riasztás ezen idő alatt nem törlődik, az üzenet átvitelre kerül a felügyeletre.

Nyugtázás

A sziréna kikapcsolásához, nyomja meg a [#] gombot. Ha a riasztás elhallgat, de a füstérzékelő nem törlődik, a riasztás 90másodperc múlva újraindul.

Füstérzékelő törlése

Miután a füstérzékelő törlődik, de még mindig érzékel füstöt, a riasztás újraindul. Ha a füst megszűnik, a rendszer visszaáll az alapállapotba.

Füstérzékelő törlése LED billentyűzetről:

Üsse be a [*][7][2]

Füstérzékelő törlése LCD billentyűzetről:

 

Nyomja le a [*] gombot, s válassza a következő pontot a [<>] gombok segítségével. Nyomja meg a [*] gombot.

Press (*) For     <>

Output Control

Select Output   <>

Utility Output

Használja a [<>] nyíl gombokat az alábbi üzenet kiválasztásához.

Nyomja meg a [*] gombot…

 

Select Output   <>

Sensor Reset

 

 

 

MEGJEGYZÉS: Ha tűz riasztás kerül átvitelre, de nincs tűz, értesítse a felügyeleti állomást a hamis riasztásról. Tűz esetén azonnal kezdje meg a helyiség kiürítését.

MEGJEGYZÉS: A tűzjelző berendezés sajátosságairól kérdezze a telepítőt.

 

Háztartások tűzvédelme

 

A legtöbb tűzeset a lakásokban történik. A veszély csökkentésére célszerű elvégezni a háztartás tűzbiztonsági ellenőrzését:

1.   A villamos készülékek és azok hálózati csatlakozói biztonságos helyen vannak? Ellenőrizze a kopott zsinórokat, a túlterhelt áramköröket, stb. Ha bizonytalan a villamos készülékek és háztartási eszközök állapotában, akkor szakemberrel nézesse meg azokat.

2.   A gyúlékony anyagok, folyadékok biztonságosan vannak tárolva zárt tartályokban vagy jól szellőző hűvös helyen? Kerülje a gyúlékony anyagokkal való tisztítást.

3.   A veszélyes anyagok gyermekektől el vannak zárva?

4.   A kályhák vagy fatüzelésű berendezések megfelelően vannak beépítve? Ellenőriztesse szakemberrel.

 

Családi menekülési terv

 

Gyakran rövid idő telik el a tűz észlelése és halálossá válása között.

1.   Minden családtag vegyen részt a menekülési terv kidolgozásában.

2.   A lakás minden pontjától tanulmányozzák át az esetleges menekülési útvonalakat. Mivel a legtöbb tűzeset az éjszaka folyamán következik be, ezért különös figyelmet kell fordítani a hálószobákból történő menekülési utakra.

3.   Fontos, hogy a menekülés a hálószobákból a belső ajtó nyitása nélkül történhessen.

A menekülési terv készítésekor az alábbiakat vegyék figyelembe:

 • Ellenőrizze, hogy a kifelé nyíló ajtók és ablakok könnyedén nyithatók legyenek, ne szoruljanak a festéstől, és zárszerkezetük simán működjön.
 • Ha a kijárati ajtó használata túl nehéz idősek , gyerekek vagy mozgássérültek számára, akkor külön mentési tervet kell készíteni. Ez tartalmazza azt is, hogy minden menekülő meghallja a tűzjelző hangot.
 • Ha a kijárat az alap szint felett van, akkor engedélyezett tűzlétrát vagy kötelet kell biztosítani, és gyakorolni kell azok használatát.
 • A földszinti kijáratokat szabadon kell tartani. Ellenőrizze, hogy bútorok, berendezések ne zavarják a kijáratot, a kijáratnál télen a hó el legyen takarítva.
 • Ki kell jelölni egy gyülekezési pontot, ahol a család minden tagja megjelenik.
 • A lakásból elsőként kimenekülő azonnal hívja a tűzoltókat.
 • A jó terv gyors menekülést eredményez. Először ne a tűz oltással próbálkozzon, ne értékeit vagy állatait menekítse, mert értékes időt veszít el. Ha sikerült távozni a házból, ne menjen ismét vissza. Várja meg a tűzoltókat.
 • A tervet írja le, gyakran tanulmányozzák át, hogy vészhelyzet esetén mindenki tudja a feladatát. Ha változás történik, vizsgálja azt át, pl. ha több vagy kevesebb családtag tartózkodik otthon, vagy a lakást átalakítják.
 • A rendszer heti ellenőrzése során mindig ellenőrizze a tűzjelző rendszer megfelelő működését is. Ha kételyei merülnek fel, akkor vegye fel a kapcsolatot a telepítővel.
 • Célszerű a helyi tűzoltókkal is felvenni a kapcsolatot, további információkat kérni az ottani tűzvédelmi és menekülési tervekről. Ha van rá lehetőség, kérje meg a tűzoltó tisztet az ottani tűzvédelmi ellenőrzés végrehajtására.

 

DSC 585 Karbantartás

 

Normál használat esetén a berendezés minimális karbantartást igényel. Az alábbi pontokat kell betartania:

1.   Ne mossa vizes ronggyal, vagy tisztítószerrel a billentyűzetet. Puha enyhén nedves rongyot használjon a tisztításhoz.

2.   Bár a sziréna/akkumulátor teszt arra szolgál, hogy figyelemmel kísérhesse az akkumulátor állapotát, javasoljuk, hogy háromévente cseréltesse ki azt.

3.   A többi rendszer eszköz tisztítása, mintpéldául a füstérzékelő, passzív infra, ultrahangos és mikrohullámú érzékelő vagy az üvegtörés érzékelő tekintetében kövesse a gyártó utasításait.

 

GARANCIA DSC 585

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem.

A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít.

A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

 

 

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeres hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordításból adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

1998 Digital Security Controls Ltd.

1645 Flint Road, Downsview, Ontario, Canada M3J 2J6


admin

Non-stop riasztó szerelő